GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(13/01/2018)
Giá vàng hôm qua
(12/01/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 14.105 15.505 13.980 15.380
14K 20.247 21.647 20.072 21.472
18K 26.405 27.805 26.180 27.580
24K 35.755 36.455 35.458 36.158
SJC10c 36.750 36.950 36.470 36.670
SJC1c 36.750 36.980 36.470 36.700
SJC99.99 36.120 36.820 35.820 36.520
SJC99.99N 36.470 36.870 36.170 36.570
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.750 36.970 36.470 36.690
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.740 36.970 36.460 36.690
X
CNT2T3T4T5T6T7