GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(21/03/2017)
Giá vàng hôm qua
(20/03/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.150 14.550 13.117 14.517
14K 18.883 20.283 18.836 20.236
18K 24.650 26.050 24.590 25.990
24K 33.288 34.188 33.209 34.109
SJC10c 36.500 36.750 36.530 36.780
SJC1c 36.500 36.780 36.530 36.810
SJC99.99 33.730 34.530 33.650 34.450
SJC99.99N 34.130 34.530 34.050 34.450
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.500 36.770 36.530 36.800
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.490 36.770 36.520 36.800
X
CNT2T3T4T5T6T7