GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(10/02/2017)
Giá vàng hôm qua
(09/02/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.200 14.600 13.359 14.759
14K 18.953 20.353 19.175 20.575
18K 24.740 26.140 25.025 26.425
24K 33.407 34.307 33.783 34.683
SJC10c 36.750 37.050 36.950 37.250
SJC1c 36.750 37.080 36.950 37.280
SJC99.99 33.750 34.650 34.130 35.030
SJC99.99N 34.200 34.650 34.580 35.030
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.750 37.070 36.950 37.270
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.740 37.070 36.940 37.270
X
CNT2T3T4T5T6T7