GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(21/03/2014)
Giá vàng hôm qua
(20/03/2014)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.321 14.721 13.321 14.721
14K 19.122 20.522 19.122 20.522
18K 24.958 26.358 24.958 26.358
24K 34.240 34.940 34.240 34.940
SJC10c 35.920 35.990 35.870 35.940
SJC1c 35.920 36.020 35.870 35.970
SJC99.99 34.540 34.940 34.540 34.940
Giá vàng Hà Nội
SJC 35.920 36.010 35.870 35.960
Giá vàng Nha Trang
SJC 35.910 36.010 35.860 35.960
X
CNT2T3T4T5T6T7