GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(27/11/2020)
Giá vàng hôm qua
(26/11/2020)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
20.962 22.962 20.962 22.962
10K 30.043 32.043 30.043 32.043
14K 39.179 41.179 39.179 41.179
18K 52.658 54.158 52.658 54.158
24K 53.600 54.700 53.600 54.700
SJC10c 56.800 57.950 56.800 57.950
SJC1c 56.800 57.980 56.800 57.980
SJC99.99 54.000 55.100 54.000 55.100
SJC99.99N 54.000 55.000 54.000 55.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 56.800 57.970 56.800 57.970
Giá vàng Nha Trang
SJC 56.790 57.970 56.790 57.970
X
CNT2T3T4T5T6T7