GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(14/07/2020)
Giá vàng hôm qua
(13/07/2020)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.771 18.771 16.771 18.771
10K 24.184 26.184 24.184 26.184
14K 31.641 33.641 31.641 33.641
18K 42.708 44.208 42.708 44.208
24K 43.450 44.650 43.450 44.650
SJC10c 45.400 46.400 45.400 46.400
SJC1c 45.400 46.430 45.400 46.430
SJC99.99 43.750 44.950 43.750 44.950
SJC99.99N 43.750 44.850 43.750 44.850
Giá vàng Hà Nội
SJC 45.400 46.420 45.400 46.420
Giá vàng Nha Trang
SJC 45.390 46.420 45.390 46.420
X
CNT2T3T4T5T6T7