GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(13/12/2019)
Giá vàng hôm qua
(12/12/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.041 17.441 16.070 17.470
10K 22.924 24.324 22.964 24.364
14K 29.848 31.248 29.901 31.301
18K 40.050 41.050 40.119 41.119
24K 40.660 41.460 40.730 41.530
SJC10c 41.230 41.460 41.300 41.530
SJC1c 41.230 41.490 41.300 41.560
SJC99.99 41.220 41.740 41.290 41.810
SJC99.99N 41.220 41.640 41.290 41.710
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.230 41.480 41.300 41.550
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.220 41.480 41.290 41.550
X
CNT2T3T4T5T6T7