GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(18/01/2020)
Giá vàng hôm qua
(17/01/2020)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.891 18.291 16.850 18.250
10K 24.113 25.513 24.055 25.455
14K 31.378 32.778 31.303 32.703
18K 42.069 43.069 41.970 42.970
24K 42.700 43.500 42.600 43.400
SJC10c 43.100 43.500 43.050 43.400
SJC1c 43.100 43.530 43.050 43.430
SJC99.99 43.200 43.800 43.170 43.720
SJC99.99N 43.200 43.700 43.170 43.620
Giá vàng Hà Nội
SJC 43.100 43.520 43.050 43.420
Giá vàng Nha Trang
SJC 43.090 43.520 43.040 43.420
X
CNT2T3T4T5T6T7