GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(08/12/2019)
Giá vàng hôm qua
(07/12/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.036 17.436 16.036 17.436
10K 22.918 24.318 22.918 24.318
14K 29.841 31.241 29.841 31.241
18K 40.040 41.040 40.040 41.040
24K 40.650 41.450 40.650 41.450
SJC10c 41.220 41.450 41.220 41.450
SJC1c 41.220 41.480 41.220 41.480
SJC99.99 41.180 41.730 41.180 41.730
SJC99.99N 41.180 41.630 41.180 41.630
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.220 41.470 41.220 41.470
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.210 41.470 41.210 41.470
X
CNT2T3T4T5T6T7