GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(19/10/2019)
Giá vàng hôm qua
(18/10/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.161 17.561 16.174 17.574
10K 23.093 24.493 23.110 24.510
14K 30.066 31.466 30.088 31.488
18K 40.337 41.337 40.366 41.366
24K 40.950 41.750 40.980 41.780
SJC10c 41.470 41.750 41.510 41.780
SJC1c 41.470 41.780 41.510 41.810
SJC99.99 41.470 42.020 41.500 42.050
SJC99.99N 41.470 41.920 41.500 41.950
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.470 41.770 41.510 41.800
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.460 41.770 41.500 41.800
X
CNT2T3T4T5T6T7