GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(14/10/2019)
Giá vàng hôm qua
(13/10/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.157 17.557 16.182 17.582
10K 23.087 24.487 23.122 24.522
14K 30.058 31.458 30.103 31.503
18K 40.327 41.327 40.386 41.386
24K 40.940 41.740 41.000 41.800
SJC10c 41.470 41.740 41.500 41.800
SJC1c 41.470 41.770 41.500 41.830
SJC99.99 41.440 41.990 41.450 42.050
SJC99.99N 41.440 41.890 41.450 41.950
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.470 41.760 41.500 41.820
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.460 41.760 41.490 41.820
X
CNT2T3T4T5T6T7