GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(17/10/2019)
Giá vàng hôm qua
(16/10/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.141 17.541 16.128 17.528
10K 23.064 24.464 23.046 24.446
14K 30.028 31.428 30.006 31.406
18K 40.287 41.287 40.257 41.257
24K 40.900 41.700 40.870 41.670
SJC10c 41.430 41.700 41.400 41.670
SJC1c 41.430 41.730 41.400 41.700
SJC99.99 41.420 41.970 41.390 41.940
SJC99.99N 41.420 41.870 41.390 41.840
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.430 41.720 41.400 41.690
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.420 41.720 41.390 41.690
X
CNT2T3T4T5T6T7