GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(16/09/2019)
Giá vàng hôm qua
(15/09/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.266 17.666 16.224 17.624
10K 23.238 24.638 23.180 24.580
14K 30.253 31.653 30.178 31.578
18K 40.584 41.584 40.485 41.485
24K 41.200 42.000 41.100 41.900
SJC10c 41.650 42.000 41.550 41.900
SJC1c 41.650 42.030 41.550 41.930
SJC99.99 41.600 42.200 41.500 42.100
SJC99.99N 41.600 42.100 41.500 42.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.650 42.020 41.550 41.920
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.640 42.020 41.540 41.920
X
CNT2T3T4T5T6T7