GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(20/08/2019)
Giá vàng hôm qua
(19/08/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.057 17.457 16.182 17.582
10K 22.947 24.347 23.122 24.522
14K 29.878 31.278 30.103 31.503
18K 40.089 41.089 40.386 41.386
24K 40.700 41.500 41.000 41.800
SJC10c 41.150 41.500 41.450 41.800
SJC1c 41.150 41.530 41.450 41.830
SJC99.99 41.200 41.800 41.300 41.900
SJC99.99N 41.200 41.700 41.300 41.800
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.150 41.520 41.450 41.820
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.140 41.520 41.440 41.820
X
CNT2T3T4T5T6T7