GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(23/08/2019)
Giá vàng hôm qua
(22/08/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.141 17.541 16.141 17.541
10K 23.064 24.464 23.064 24.464
14K 30.028 31.428 30.028 31.428
18K 40.287 41.287 40.287 41.287
24K 41.000 41.700 41.000 41.700
SJC10c 41.400 41.700 41.400 41.700
SJC1c 41.400 41.730 41.400 41.730
SJC99.99 41.350 41.950 41.350 41.950
SJC99.99N 41.350 41.850 41.350 41.850
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.400 41.720 41.400 41.720
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.390 41.720 41.390 41.720
X
CNT2T3T4T5T6T7