GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(18/08/2019)
Giá vàng hôm qua
(17/08/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.224 17.624 16.224 17.624
10K 23.180 24.580 23.180 24.580
14K 30.178 31.578 30.178 31.578
18K 40.485 41.485 40.485 41.485
24K 41.100 41.900 41.100 41.900
SJC10c 41.500 41.900 41.500 41.900
SJC1c 41.500 41.930 41.500 41.930
SJC99.99 41.400 42.000 41.400 42.000
SJC99.99N 41.400 41.900 41.400 41.900
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.500 41.920 41.500 41.920
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.490 41.920 41.490 41.920
X
CNT2T3T4T5T6T7