GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(24/08/2019)
Giá vàng hôm qua
(23/08/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.433 17.833 16.120 17.520
10K 23.472 24.872 23.034 24.434
14K 30.553 31.953 29.991 31.391
18K 40.980 41.980 40.238 41.238
24K 41.700 42.400 40.950 41.650
SJC10c 42.050 42.400 41.350 41.650
SJC1c 42.050 42.430 41.350 41.680
SJC99.99 41.850 42.550 41.300 41.900
SJC99.99N 41.850 42.450 41.300 41.800
Giá vàng Hà Nội
SJC 42.050 42.420 41.350 41.670
Giá vàng Nha Trang
SJC 42.040 42.420 41.340 41.670
X
CNT2T3T4T5T6T7