GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(25/08/2019)
Giá vàng hôm qua
(24/08/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
16.433 17.833 16.433 17.833
10K 23.472 24.872 23.472 24.872
14K 30.553 31.953 30.553 31.953
18K 40.980 41.980 40.980 41.980
24K 41.700 42.400 41.700 42.400
SJC10c 42.050 42.400 42.050 42.400
SJC1c 42.050 42.430 42.050 42.430
SJC99.99 41.850 42.550 41.850 42.550
SJC99.99N 41.850 42.450 41.850 42.450
Giá vàng Hà Nội
SJC 42.050 42.420 42.050 42.420
Giá vàng Nha Trang
SJC 42.040 42.420 42.040 42.420
X
CNT2T3T4T5T6T7