GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(21/07/2019)
Giá vàng hôm qua
(20/07/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
15.307 16.707 15.307 16.707
10K 21.897 23.297 21.897 23.297
14K 28.528 29.928 28.528 29.928
18K 38.507 39.307 38.507 39.307
24K 38.900 39.700 38.900 39.700
SJC10c 39.400 39.700 39.400 39.700
SJC1c 39.400 39.730 39.400 39.730
SJC99.99 39.200 39.800 39.200 39.800
SJC99.99N 39.200 39.700 39.200 39.700
Giá vàng Hà Nội
SJC 39.400 39.720 39.400 39.720
Giá vàng Nha Trang
SJC 39.390 39.720 39.390 39.720
X
CNT2T3T4T5T6T7