GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(19/06/2019)
Giá vàng hôm qua
(18/06/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.464 15.864 14.464 15.864
10K 20.720 22.120 20.720 22.120
14K 27.013 28.413 27.013 28.413
18K 36.607 37.307 36.607 37.307
24K 37.080 37.680 37.080 37.680
SJC10c 37.480 37.680 37.480 37.680
SJC1c 37.480 37.710 37.480 37.710
SJC99.99 37.520 38.020 37.520 38.020
SJC99.99N 37.520 37.920 37.520 37.920
Giá vàng Hà Nội
SJC 37.480 37.700 37.480 37.700
Giá vàng Nha Trang
SJC 37.470 37.700 37.470 37.700
X
CNT2T3T4T5T6T7