GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(26/06/2019)
Giá vàng hôm qua
(25/06/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
15.202 16.602 15.202 16.602
10K 21.752 23.152 21.752 23.152
14K 28.340 29.740 28.340 29.740
18K 38.259 39.059 38.259 39.059
24K 38.650 39.450 38.650 39.450
SJC10c 39.250 39.500 39.250 39.500
SJC1c 39.250 39.530 39.250 39.530
SJC99.99 38.950 39.550 38.950 39.550
SJC99.99N 38.950 39.450 38.950 39.450
Giá vàng Hà Nội
SJC 39.250 39.520 39.250 39.520
Giá vàng Nha Trang
SJC 39.240 39.520 39.240 39.520
X
CNT2T3T4T5T6T7