GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(18/06/2019)
Giá vàng hôm qua
(17/06/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.464 15.864 14.431 15.831
10K 20.720 22.120 20.673 22.073
14K 27.013 28.413 26.953 28.353
18K 36.607 37.307 36.528 37.228
24K 37.080 37.680 37.000 37.600
SJC10c 37.480 37.680 37.400 37.600
SJC1c 37.480 37.710 37.400 37.630
SJC99.99 37.520 38.020 37.460 37.960
SJC99.99N 37.520 37.920 37.460 37.860
Giá vàng Hà Nội
SJC 37.480 37.700 37.400 37.620
Giá vàng Nha Trang
SJC 37.470 37.700 37.390 37.620
X
CNT2T3T4T5T6T7