GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(19/06/2019)
Giá vàng hôm qua
(18/06/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.452 15.852 14.464 15.864
10K 20.702 22.102 20.720 22.120
14K 26.990 28.390 27.013 28.413
18K 36.577 37.277 36.607 37.307
24K 37.050 37.650 37.080 37.680
SJC10c 37.450 37.650 37.480 37.680
SJC1c 37.450 37.680 37.480 37.710
SJC99.99 37.470 37.970 37.520 38.020
SJC99.99N 37.470 37.870 37.520 37.920
Giá vàng Hà Nội
SJC 37.450 37.670 37.480 37.700
Giá vàng Nha Trang
SJC 37.440 37.670 37.470 37.700
X
CNT2T3T4T5T6T7