GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(20/05/2019)
Giá vàng hôm qua
(19/05/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.926 15.326 13.943 15.343
10K 19.967 21.367 19.991 21.391
14K 26.045 27.445 26.075 27.475
18K 35.330 36.030 35.369 36.069
24K 35.790 36.390 35.830 36.430
SJC10c 36.220 36.390 36.260 36.430
SJC1c 36.220 36.420 36.260 36.460
SJC99.99 36.240 36.740 36.270 36.770
SJC99.99N 36.240 36.640 36.270 36.670
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.220 36.410 36.260 36.450
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.210 36.410 36.250 36.450
X
CNT2T3T4T5T6T7