GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(22/04/2019)
Giá vàng hôm qua
(21/04/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.930 15.330 13.922 15.322
10K 19.973 21.373 19.962 21.362
14K 26.053 27.453 26.038 27.438
18K 35.340 36.040 35.320 36.020
24K 35.800 36.400 35.780 36.380
SJC10c 36.250 36.400 36.230 36.380
SJC1c 36.250 36.430 36.230 36.410
SJC99.99 36.220 36.720 36.190 36.690
SJC99.99N 36.220 36.620 36.190 36.590
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.250 36.420 36.230 36.400
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.240 36.420 36.220 36.400
X
CNT2T3T4T5T6T7