GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(17/01/2019)
Giá vàng hôm qua
(16/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.043 15.443 14.026 15.426
10K 20.131 21.531 20.107 21.507
14K 26.255 27.655 26.225 27.625
18K 35.607 36.307 35.567 36.267
24K 35.970 36.670 35.930 36.630
SJC10c 36.490 36.670 36.470 36.650
SJC1c 36.490 36.700 36.470 36.680
SJC99.99 36.320 36.820 36.280 36.780
SJC99.99N 36.320 36.720 36.280 36.680
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.490 36.690 36.470 36.670
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.480 36.690 36.460 36.670
X
CNT2T3T4T5T6T7