GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(16/11/2018)
Giá vàng hôm qua
(15/11/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.359 14.759 13.346 14.746
10K 19.175 20.575 19.157 20.557
14K 25.025 26.425 25.003 26.403
18K 33.983 34.683 33.953 34.653
24K 34.330 35.030 34.300 35.000
SJC10c 36.450 36.610 36.390 36.530
SJC1c 36.450 36.640 36.390 36.560
SJC99.99 34.680 35.180 34.650 35.150
SJC99.99N 34.680 35.080 34.650 35.050
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.450 36.630 36.390 36.550
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.440 36.630 36.380 36.550
X
CNT2T3T4T5T6T7