GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(11/12/2018)
Giá vàng hôm qua
(10/12/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.580 14.980 13.593 14.993
10K 19.484 20.884 19.501 20.901
14K 25.423 26.823 25.445 26.845
18K 34.508 35.208 34.538 35.238
24K 34.860 35.560 34.890 35.590
SJC10c 36.340 36.500 36.360 36.520
SJC1c 36.340 36.530 36.360 36.550
SJC99.99 35.210 35.710 35.240 35.740
SJC99.99N 35.210 35.610 35.240 35.640
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.340 36.520 36.360 36.540
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.330 36.520 36.350 36.540
X
CNT2T3T4T5T6T7