GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(16/01/2019)
Giá vàng hôm qua
(15/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.022 15.422 14.030 15.430
10K 20.102 21.502 20.113 21.513
14K 26.218 27.618 26.233 27.633
18K 35.557 36.257 35.577 36.277
24K 35.920 36.620 35.940 36.640
SJC10c 36.490 36.670 36.510 36.690
SJC1c 36.490 36.700 36.510 36.720
SJC99.99 36.270 36.770 36.290 36.790
SJC99.99N 36.270 36.670 36.290 36.690
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.490 36.690 36.510 36.710
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.480 36.690 36.500 36.710
X
CNT2T3T4T5T6T7