GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(15/08/2018)
Giá vàng hôm qua
(14/08/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.292 14.692 13.326 14.726
10K 19.081 20.481 19.128 20.528
14K 24.905 26.305 24.965 26.365
18K 33.725 34.525 33.804 34.604
24K 34.170 34.870 34.250 34.950
SJC10c 36.530 36.710 36.550 36.730
SJC1c 36.530 36.740 36.550 36.760
SJC99.99 34.520 35.020 34.600 35.100
SJC99.99N 34.520 34.920 34.600 35.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.530 36.730 36.550 36.750
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.520 36.730 36.540 36.750
X
CNT2T3T4T5T6T7