GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(22/09/2018)
Giá vàng hôm qua
(21/09/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.221 14.621 13.246 14.646
10K 18.982 20.382 19.017 20.417
14K 24.778 26.178 24.823 26.223
18K 33.556 34.356 33.616 34.416
24K 33.900 34.700 33.960 34.760
SJC10c 36.520 36.670 36.550 36.700
SJC1c 36.520 36.700 36.550 36.730
SJC99.99 34.350 34.850 34.410 34.910
SJC99.99N 34.350 34.750 34.410 34.810
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.520 36.690 36.550 36.720
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.510 36.690 36.540 36.720
X
CNT2T3T4T5T6T7