GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(17/07/2018)
Giá vàng hôm qua
(16/07/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.547 14.947 13.584 14.984
10K 19.437 20.837 19.489 20.889
14K 25.363 26.763 25.430 26.830
18K 34.329 35.129 34.418 35.218
24K 34.780 35.480 34.870 35.570
SJC10c 36.760 36.940 36.830 37.010
SJC1c 36.760 36.970 36.830 37.040
SJC99.99 35.130 35.630 35.220 35.720
SJC99.99N 35.130 35.530 35.220 35.620
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.760 36.960 36.830 37.030
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.750 36.960 36.820 37.030
X
CNT2T3T4T5T6T7