GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(13/12/2018)
Giá vàng hôm qua
(12/12/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.580 14.980 13.584 14.984
10K 19.484 20.884 19.489 20.889
14K 25.423 26.823 25.430 26.830
18K 34.508 35.208 34.518 35.218
24K 34.860 35.560 34.870 35.570
SJC10c 36.230 36.390 36.260 36.420
SJC1c 36.230 36.420 36.260 36.450
SJC99.99 35.210 35.710 35.220 35.720
SJC99.99N 35.210 35.610 35.220 35.620
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.230 36.410 36.260 36.440
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.220 36.410 36.250 36.440
X
CNT2T3T4T5T6T7