GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(21/06/2018)
Giá vàng hôm qua
(20/06/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.826 15.226 13.855 15.255
10K 19.828 21.228 19.868 21.268
14K 25.865 27.265 25.918 27.318
18K 34.992 35.792 35.061 35.861
24K 35.450 36.150 35.520 36.220
SJC10c 36.720 36.900 36.720 36.900
SJC1c 36.720 36.930 36.720 36.930
SJC99.99 35.800 36.300 35.870 36.370
SJC99.99N 35.800 36.200 35.870 36.270
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.720 36.920 36.720 36.920
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.710 36.920 36.710 36.920
X
CNT2T3T4T5T6T7