GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(27/04/2018)
Giá vàng hôm qua
(26/04/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.089 15.489 14.105 15.505
10K 20.195 21.595 20.218 21.618
14K 26.338 27.738 26.368 27.768
18K 35.616 36.416 35.655 36.455
24K 36.180 36.780 36.220 36.820
SJC10c 36.550 36.730 36.590 36.770
SJC1c 36.550 36.760 36.590 36.800
SJC99.99 36.550 37.050 36.570 37.070
SJC99.99N 36.550 36.950 36.570 36.970
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.550 36.750 36.590 36.790
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.540 36.750 36.580 36.790
X
CNT2T3T4T5T6T7