Giá vàng

2019-08-18
Hôm nay (18/08/2019)
Hôm qua (17/08/2019)
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

16,224 17,624 16,224 17,624

10K

23,180 24,580 23,180 24,580

14K

30,178 31,578 30,178 31,578

18K

40,485 41,485 40,485 41,485

24K

41,100 41,900 41,100 41,900

SJC10c

41,500 41,900 41,500 41,900

SJC1c

41,500 41,930 41,500 41,930

SJC99.99

41,400 42,000 41,400 42,000

SJC99.99N

41,400 41,900 41,400 41,900

SJC

41,500 41,920 41,500 41,920

SJC

41,490 41,920 41,490 41,920
Cập nhật 13:30 (18/08/2019)
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
X
CNT2T3T4T5T6T7