Giá vàng

2020-10-20
Hôm nay (20/10/2020)
Hôm qua (19/10/2020)
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

20,962 22,962 20,962 22,962

10K

30,043 32,043 30,043 32,043

14K

39,179 41,179 39,179 41,179

18K

52,658 54,158 52,658 54,158

24K

53,600 54,700 53,600 54,700

SJC10c

56,800 57,950 56,800 57,950

SJC1c

56,800 57,980 56,800 57,980

SJC99.99

54,000 55,100 54,000 55,100

SJC99.99N

54,000 55,000 54,000 55,000

SJC

56,800 57,970 56,800 57,970

SJC

56,790 57,970 56,790 57,970
Cập nhật 19:02 (20/10/2020)
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
X
CNT2T3T4T5T6T7