VIDEO CHỌN LỌC

Khám phá khu trục hạm phòng không cực mạnh của Pháp
Khinh hạm lớp Horizon như Chevalier Paul là những tàu chiến mặt nước mạnh nhất mà Pháp từng chế tạo.