VIDEO CHỌN LỌC

Trâu rừng máu lửa giải cứu đồng bọn đang bị bầy sư tử làm thịt
Cảnh tượng gay cấn này được ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Motswari (Nam Phi).