Chỉ số không khí

Hà Nội
84
TP HCM
57
Hải Phòng
178
Nha Trang
15
Đà Nẵng
29
Đà Lạt
43
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 19:42 - 04/12/2023
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(04/12 Thứ Hai)
19oC - 25oC
Ngày mai
(05/12 Thứ Ba)
20oC - 25oC
Ngày kia
(06/12 Thứ Tư)
20oC - 24oC

Hiện tại Hôm nay
04/12 Thứ Hai
Ngày mai
05/12 Thứ Ba
Ngày kia
06/12 Thứ Tư

TP.HCM

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
27oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sơn La

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
14oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Vinh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc cạn

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 19:42 - 04/12/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Do không khí lạnh mạnh sắp tràn về, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
TP.HCM đề xuất đầu tư thêm 160 nhà vệ sinh công cộng

TP.HCM đề xuất đầu tư thêm 160 nhà vệ sinh công cộng

Các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đề xuất cải tạo, nâng cấp 53 nhà vệ sinh công cộng hiện hữu, đầu tư 160 nhà vệ sinh công cộng mới tại công viên, chợ, bến đò, trạm chờ xe buýt.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN