Hà Nội 04:30 - 10/12/2023
Thay đổi khu vực
11oC
Mây thay đổi, trời nắng
Hôm nay
(10/12 Chủ Nhật)
21oC - 29oC
Ngày mai
(11/12 Thứ Hai)
22oC - 29oC
Ngày kia
(12/12 Thứ Ba)
21oC - 27oC

Hiện tại Hôm nay
10/12 Chủ Nhật
Ngày mai
11/12 Thứ Hai
Ngày kia
12/12 Thứ Ba

TP.HCM

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

28oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

29oC
Mây thay đổi, trời nắng
24oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

28oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Giang

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cần Thơ

32oC
Ít mây, trời nắng
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
17oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 32oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 32oC
Có mây, không mưa
18oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
18oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 32oC
Có mây, không mưa
18oC - 32oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Ít mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 04:30 - 10/12/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

X
CNT2T3T4T5T6T7